Урядова програма підтримки відшкодування вартості об'єктів (тваринницьких ферм і комплексів для утримання ВРХ, свиней, птиці (в тому числі водоплавної), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних проду

   Надаватиметься юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва.
   Розмір відшкодування: 30 % вартості об’єкта, а для об’єктів із вартістю більшою ніж 500 млн. грн. – 30 % від 500 млн. гривень.

   Крок 1. Завершити у поточному році етап будівництва та реконструкції об’єкта.
   Крок 2. Підготувати такі документи:
• копію документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
• витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
• копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;
• типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);
• довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
• копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів.
   Крок 3. Подати до 5 липня, до 5 жовтня, до 5 грудня до комісії Мінагрополітики заявку та документи.
   Крок 4. Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.

* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік.

Надаватиметься юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам-підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва.

Розмір відшкодування: 30 % вартості об’єкта, а для об’єктів із вартістю більшою ніж 500 млн. грн. – 30 % від  500 млн. гривень.

Крок 1. Завершити у поточному році етап будівництва та реконструкції об’єкта.

Крок 2. Підготувати такі документи:

· копію документу, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

· витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

· довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

· копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

· типову форму № ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

· довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

· копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів.

Крок 3. Подати до 5 липня, до 5 жовтня, до 5 грудня до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Крок 4. Отримати кошти на рахунки, відкриті у банку.

* Часткове відшкодування вартості об’єктів надається на безповоротній основі тричі на рік.