Важливі документи, які набули чинності з 16 вересня 2017 року

16.09.17 р. набули чинності наступні нормативно-правові акти:
   • постанова КМУ вiд 13.09.17 р. № 685 "Про Примiрний перелiк майна, в тому числi у виглядi предметiв чи великих партiй товарiв, зберiгання якого через громiздкiсть або з iнших причин неможливе без зайвих труднощiв, або витрати на забезпечення спецiальних умов зберiгання якого чи управлiння яким спiвмiрнi з його вартiстю, або яке швидко втрачає свою вартiсть, а також майна у виглядi товарiв або продукцiї, що пiддаються швидкому псуванню, що пiдлягає реалiзацiї" ("Урядовий кур'єр" вiд 16.09.17 р. № 173);
   • постанова КМУ вiд 21.06.17 р. № 688 "Деякi питання реалiзацiї пiлотного проекту iз запровадження електронних земельних торгiв i забезпечення зберiгання та захисту даних пiд час їх проведення" ("Урядовий кур'єр" вiд 16.09.17 р. № 173);
   • постанова КМУ вiд 13.09.17 р. № 689 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" ("Урядовий кур'єр" вiд 16.09.17 р. № 173);
   • постанова КМУ вiд 15.09.17 р. № 695 "Про схвалення проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рiк"" ("Урядовий кур'єр" вiд 16.09.17 р. № 173);
   • постанова НБУ вiд 12.09.17 р. № 90 "Про затвердження Змiн до Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу" ("Офiцiйне iнтернет-представництво НБУ" вiд 15.09.17 р.);
   • рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзосiб вiд 21.08.17 р. № 3711 "Про затвердження Порядку складання i ведення реєстру акцептованих вимог кредиторiв та задоволення вимог кредиторiв банкiв, що лiквiдуються" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 15.09.17 р. № 72).