Важливі документи, які набули чинності з 26 вересня 2017 року

   Сьогодні набули чинності наступні нормативно-правові акти:
• постанова КМУ вiд 13.09.17 р. № 691 "Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 13.06.2000 р. № 950" ("Урядовий кур'єр" вiд 26.09.17 р. № 180);
• постанова КМУ вiд 20.09.17 р. № 707 "Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 23.04.14 р. № 117" ("Урядовий кур'єр" вiд 26.09.17 р. № 180);
• постанова КМУ вiд 13.09.17 р. № 709 "Про утворення мiжрегiонального територiального органу Мiнiстерства юстицiї з питань виконання кримiнальних покарань" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• постанова КМУ вiд 20.09.17 р. № 711 "Про перерозподiл деяких видаткiв державного бюджету, передбачених Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв на 2017 рiк, та внесення змiн у додаток до постанови КМУ вiд 04.07.17 р. № 473" ("Урядовий кур'єр" вiд 26.09.17 р. № 180);
• постанова КМУ вiд 06.09.17 р. № 714 "Про затвердження Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для будiвництва футбольних полiв iз штучним покриттям у регiонах України" ("Урядовий кур'єр" вiд 26.09.17 р. № 180);
• постанова НБУ вiд 21.09.17 р. № 93 "Про визнання такою, що втратила чиннiсть, постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.12.04 р. № 620" ("Офiцiйне iнтернет-представництво НБУ" вiд 25.09.17 р.);
• наказ Мiнфiну вiд 18.07.17 р. № 643 "Про затвердження Порядку повернення авансових платежiв (передоплати) i помилково та/або надмiру сплачених сум митних платежiв" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнфiну вiд 14.08.17 р. № 692 "Про затвердження Змiн до Порядку розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зi сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та на рiшення про нарахування пенi та накладення штрафу" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнагрополiтики вiд 07.08.17 р. № 431 "Про затвердження Iнструкцiї щодо профiлактики та лiквiдацiї захворювання тварин на ящур" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнагрополiтики вiд 07.08.17 р. № 446 "Про затвердження Порядку погодження кандидатур претендентiв на посади керiвникiв юридичних служб у Державному агентствi рибного господарства України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнагрополiтики вiд 15.08.17 р. № 458 "Про затвердження Положення про капiтана морського рибного порту" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнекологiї вiд 09.08.17 р. № 304 "Про затвердження форми дозволу на проведення робiт на землях водного фонду" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнекологiї вiд 11.08.17 р. № 312 "Про затвердження положень про територiальнi органи Держекоiнспекцiї" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiнекономрозвитку вiд 07.08.17 р. № 1171 "Про затвердження Iнструкцiї про пропускний, внутрiшньооб'єктовий та протипожежний режими в адмiнiстративному будинку Державного агентства резерву України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• спiльний наказ Мiнекономрозвитку, Держрегуляторслужби вiд 07.08.17 р. № 1170/81 "Про затвердження Вимог до оформлення рiчних та комплексного планiв здiйснення заходiв державного нагляду (контролю), унесення змiн до них та звiту щодо їх виконання" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ Мiноборони вiд 09.08.17 р. № 420 "Про внесення змiн до Iнструкцiї з органiзацiї охорони i пропускного режиму на об'єктах апарату Мiнiстерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ МВС вiд 06.06.17 р. № 468 "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї облiку особового складу Державної прикордонної служби України" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ МВС вiд 03.08.17 р. № 676 "Про затвердження Положення про iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему "Iнформацiйний портал Нацiональної полiцiї України"" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ МВС вiд 04.08.17 р. № 687 "Про внесення змiни до наказу МВС вiд 17.02.17 р. № 138" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75);
• наказ МВС вiд 18.08.17 р. № 714 "Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу МВС вiд 08.05.14 р. № 447" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 26.09.17 р. № 75).