Важливі документи, які набули чинності з 9 та 10 вересня 2017 року

09.09.17 р. набули чинності наступні нормативно-правові акти:
• постанова НКРЕКП вiд 25.07.17 р. № 932 "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з розподiлу електричної енергiї" ("Урядовий кур'єр" вiд 08.09.17 р. № 167);
• постанова НКРЕКП вiд 27.07.17 р. № 959 "Про внесення змiни до постанови Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, вiд 04.10.12 р. № 1257" ("Урядовий кур'єр" вiд 08.09.17 р. № 167);
• наказ Мiнфiну вiд 21.07.17 р. № 657 "Про затвердження Змiн до Порядку оформлення результатiв документальних перевiрок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та iншого законодавства платниками податкiв - юридичними особами та їх вiдокремленими пiдроздiлами" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 08.09.17 р. № 70);
• рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзосiб вiд 05.07.17 р. № 2837 "Про утворення Комiтету Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб з питань консолiдацiї та продажу активiв, делегування йому частини повноважень виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб та затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб" ("Офiцiйний вiсник України" вiд 08.09.17 р. № 70).

10.09.17 р. набули чинності:
• Закон України вiд 07.09.17 р. № 2146-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходiв нерезидентiв - iнвесторiв у цiннi папери" ("Голос України" вiд 09.09.17 р. № 166);
• постанова КМУ вiд 09.08.17 р. № 634 "Про внесення змiн у додаток до постанови КМУ вiд 30.10.08 р. № 957" ("Урядовий кур'єр" вiд 30.08.17 р. № 160).