Інформаційне повідомлення про фітосанітарний стан основних сільськогосподарських культур станом на 26 жовтня 2017 року

На Київщині переважала тепла для цього періоду погода (середня добова температура повітря були вищими за норму на 3-8 º ). Середня температура повітря виявилась вищою за норму на 3-4 º і в абсолютному значенні становила плюс 10,8-11,8 º. Максимальна температура повітря у найтепліші дні підвищувалась до +20-23º. Мінімальна температура повітря у найхолодніші ночі знижувалась до + 2-5 º .
Поверхня ґрунту у денні години нагрівалася до + 23-28 º, вночі охолоджувалась до мінус 1 º - плюс 4 º. Середня температура ґрунту на глибині 10 см становила плюс 10-11°.
Опади відмічалися упродовж 3-5 днів, на переважній частині території області їх кількість становила 21-28 мм.
Упродовж 1-3 днів по всій території області відмічалися опади кількістю 5 мм і більше за 1 добу. Добовий максимум становив 6-13 мм (60 – 144 % декадної норми).
За даними Мінагрополітики України станом на 20 жовтня було посіяно 144 тис.га озимини (70% запланованих площ). На більшості посівних площ озимої пшениці відмічалися сходи, 3-й листок. Стан посівів по області характеризувався переважно як добрий.
За середніми багаторічними даними на Київщині озимина припиняє вегетацію 30 жовтня – 2 листопада. Нинішнього року, за умов припинення вегетації в середні багаторічні строки , беручи до уваги фактичний стан рослин та прогноз погоди надалі, можна очікувати, що на більшості площ озимі культури увійдуть в зиму у фазі 3-го листка або початку кущіння , на більш пізніх посівах у фазі сходів. За експертною оцінкою площа озимих культур у слаборозвиненому стані в середньому по області може скласти 10 %.

Кукурудза - збирання
Озимий ріпак - утворення 4-5 пари листків
Багаторічні трави – триває відростання після четвертого укосу. Висота рослини становила 15см.
Сади - осіннє забарвлення листя

На ранніх посівах озимої пшениці в південних районах області спостерігалось незначне заселення злаковими мухами , а саме мухою опомізою. Заселеність площ становила 25% , за середньої чисельності 5 екз. на 100 помахів сачком. Цикадками заселено 11% обстежених площ, на 100 помахів сачком виловлюється до 10 екз. Попелицями заселено 7% обстежених площ, знайдено 1 імаго на рослину та 2-3 личинки. Мишоподібними гризунами на посівах озимої пшениці заселено 18% обстежених площ, знайдено 1-2 колонії на гектар.
Більш інтенсивний розвиток гризунів спостерігався на багаторічних травах. В посівах люцерни на 1 га обліковували по 5 колоній з 2-8 норами в кожній.
При обстеженні посівів озимого ріпаку знайдено попелиці, ними заселено 86% обстежених площ та пошкоджено 4% рослин в слабкому ступені. Імаго нараховується 2 екз. на рослину, личинок 3-6 на рослину.