Органічне виробництво картоплі

   Інтенсивні системи землеробства на основі хімізації призвели до значної деградації грунтів, порушення екологічної рівноваги агроекосистем, погіршення якості с/г продукції, забрудненням її залишками пестицидів та важкими металами. Забезпечуючи себе все більшою кількістю продовольства людство втратило як в якості продукції так і в охороні довкілля. На сьогодні стрімко розвиваються технології виробництва продукції рослинництва на основі органічного землеробства. Органічне землеробство- це система виробництва с/г продукції, яка забороняє або в значній мірі обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, пестицидів регуляторів росту». Система органічного землеробства базується на оздоровчій дії сівозміни. Використанні рослинних решток, гною та компостів, бобових рослин та сидератів,органічних відходів виробництва, механічному обробітку грунту, біологічних засобах боротьби з хворобами та шкідниками.
   Україна має хороші перспективи у вирощуванні органічної сільськогосподарської сировини, оскільки протягом останніх років різко скоротилося внесення мінеральних добрив, застосування хімічних засобів захисту рослин у результаті дефіциту обігових коштів у сільськогосподарських товаровиробників. Загальна площа українських земель сільгосппризначення, яка може бути використана для отримання органічної продукції в середньому становить 4-5 млн. га. Для порівняння: загальна площа угідь, які використовуються для виробництва органічної продукції у країнах Європейського Союзу, становить 3,8 млн га.
   На першому етапі слід провести повний аудит земельної ділянки щодо вмісту гумусу, мінеральних та органічних речовин, рН, залишків агрохімікатів, з’єднань фосфору та калію. Вагоме значення має аналіз впливу промислових підприємств як джерела забруднення сільськогосподарських угідь шкідливими речовинами, автомобільних доріг з інтенсивним рухом транспорту, сміттєзвалищ та складських приміщень, на яких зберігаються отрутохімікати та непридатні та заборонені для використання пестициди та оцінити ризики від такого сусідства для ділянки та культур, які планується вирощувати із застосуванням вимог до органічного землекористування. На цьому ж етапі визначається доцільність другого етапу — стабілізаційний період та проведення ряду агротехнічних заходів для можливості застосування перехідного періоду. Терміни перехідного періоду для рослин:

• Однорічні культури — для земельних ділянок, де вирощуються культури, котрі не використовувались щонайменше протягом двох років до посіву.
• Багаторічні культури, крім фуражних, — землі не повинні використовуватись щонайменше протягом трьох років до першого збору врожаю органічних продуктів.
• На корм для лук і пасовищ чи багаторічних фуражних культур — щонайменше протягом двох років до початку використання як органічні корми.

   Найбільш економічно вигідним за коштами і часом є варіант переходу до органічного землекористування на землях, які тривалий час не оброблялися. В результаті такого природного відновлення агрохімічний стан земель стабілізується або і покращується природним шляхом без втручання людини. До того ж, перехідний період у такому випадку може бути скорочений до 2 років.

   На третьому етапі слід врахувати, що весь урожай, отриманий протягом року з офіційного початку перехідного періоду, вважається традиційним, урожай, отриманий після 12 місяців дотримання правил ведення органічного виробництва, маркується як продукт перехідного періоду, і лише урожай рослинних культур, вирощений через 2 роки з початку перехідного періоду маркується та реалізується як органічний.

Сертифікація та економіка
   Четвертим етапом є безпосередня сертифікація визначеної ділянки для ведення органічного землеробства з наданням права маркувати вирощену продукцію як органічну. Орієнтовна вартість сертифікації земель, придатних для вирощування органічної продукції з посівною площею до 1000 га, становить 1,5-2 тис. євро.

   Ефективність ведення органічного землекористування на п’ятому етапі визначається витратами на сертифіковане насіння, добрива та засоби захисту рослин, а також рівень урожайності культур, які вирощуються на сертифікованих землях. Існує стійка впевненість у тому, що урожайність культур, які вирощуються відповідно до правил ведення органічного землеробства, нижча, ніж культур, які вирощуються із застосуванням інтенсивних методів. Але дослідження швейцарсько-українського проекту «ЕкоФінЛан» свідчать про те, що під час порівняння урожайності озимої пшениці та ярого ячменю, вирощених традиційним та органічним способами, витрати на вирощування 1 ц органічних озимої пшениці та ярого ячменю становить відповідно 76,9% та 55,6% від витрат на вирощування традиційним способом .

   Сьогодні багато сільгоспвиробників впроваджують на своїх полях такі нові системи землеробства, як mini-till, no-till і strip-till. Причини міняти технологію можуть бути різними: зміни кліматичних умов, прагнення зберегти вологу в ґрунті, бажання заощадити на пально-мастильних матеріалах.

   Одним із приорітетних екологічних напрямів є вирощування картоплі на основі органічного землеробства, тобто при повній відмові від мінеральних добрив та пестицидів. Як органічне добриво звичайно найкращим є органічні добрива: гній ВРХ, курячий послід, різні торфокомпости, проте технологія створення органічних добрив повинна базуватись на засадах органічного виробництва. Доза внесення гною ВРХ 400-500 гр./100 м2. .
   Важливим джерелом удобрення картоплі при органічному землеробстві є використання сидератів. В Поліській зоні це одноразові або подвійні посіви пелюшки, гірчиці, озимого жита, люпину з приорюванням зеленої маси восени або весною. Посів сидерату в сівозміні у післяжнивній культурі необхідно проводити відразу після збирання попередника, наприклад, озимої пшениці для збереження вологи, яка потім буде використана для проростання післяжнивної культури. Важливим резервом збагачення грунту органічними речовинами є використання методу внесення соломи зернових колосових культур та стерні з обробкою препаратами Біодеструктор стерні, Екостерн, Органік-баланс, Целюлад. Препарат Органік-баланс застосовують без заробки в грунт по технологіям mini-till, no-till і strip-till та при зарубці. Ці продукти забезпечують розкладання пожнивних решток, пригнічення патогенів, оздоровлення грунту,збереження продуктивної вологи, накопичення доступних форм азоту, фосфору та калію, покращення структури грунту.З мето. Посилення процесу мобілізації недоступних запасів фосфору в оступні для рослин використовується Биофосфорин для обробки грунту в дозі 0,5-1,0 л/га
   Для посилення мікробіологічної активності грунту слід використовувати препарат Байкал ЕМ -1 ( 40 мл /4 л теплої води) з додаванням ЕМ - патоки - 40 мл на 1л води. Внесення в грунт розчин препарату в пропорції 1 :100 ( 100 мл на 10 л води). Норма внесення 2-4 л робочого розчину на1 м2.